Aura- en chakrahealing en meer bij Praktijk Aquarius in Velden

In verband met privé omstandigheden zijn er geen behandeling mogelijk.

Je kunt bij mij terecht om weer in balans te komen of informatie te krijgen met een aura- & chakra-healing. Kom voor een coachingconsult als je jezelf of je leven wilt veranderen. Je kunt ook komen voor rouwverwerking of stervensbegeleiding.

 

Wil je in overeenstemming komen met je bedrijf? Ga dan voor een Business Medium Consult.
Wil je echt veranderingen in je leven? Ga met mij aan de slag in een Transformatiecoaching van 12 weken.
Wil je alles wat ik te bieden heb? Dan neem ik je 6 maanden aan de hand in de Levenspadcoaching.

 

Je kunt ook kiezen voor een heel bijzondere traumatherpie en -heling in een Akashic Records Reading & Healing.

 

Ook voor ademtherapie en oorkaarsenmassagebehandelingen kun je bij mij terecht.

JA IK DOE MEE!

Ga aan de slag met Praktijk Aquarius

Bij Praktijk Aquarius kun je terecht voor cursussen en voor allerlei behandelingen die je beslist goed zullen doen. Of kies voor een kortere of langere begeleiding met coaching op maat. Wij zijn er voor jou!

Wat is een aura- & chakrahealing?

Een aura- & chakrahealing wil zeggen dat de aura (het energieveld om ons heen) en de chakra's (de energieknooppunten in ons lichaam) door middel van universele energie weer in balans worden gebracht. Elk chakra staat voor een deel van je lichaam en een deel van je psyche

Deze behandeling kan telefonisch, online en in de studio. Je mag gaan liggen en al je kleding aanhouden. In principe wordt er gewerkt boven en rondom het lichaam eventueel op afstand. Door de aura- & chakrahealing raak je op energetisch niveau geheeld en in balans. Het is een subtiele behandeling die veel teweeg kan brengen.

Ook krijg je vaak informatie over je leven op dit moment. Een mediumconsult (contact met een overledene) tijdens de behandeling is mogelijk indien gewenst.

De behandeling bestaat uit:

 • Eerste keer intake en aura- & chakrahealing, minimaal 1 uur.

Duur: ca. 1 uur

Kosten: € 85,- per consult

ENGLISH - Aura- & chakrahealing

 

With an aura & chakrahealing we bring the aura (the energy field around us) and the chakras (the energy centre in our body) back into balance by means of universal energy.

During this treatment you can lie down and keep all your clothes on. In principle, work is done above and around the body. Through the aura & chakra healing you become healed and balanced on an energetic level on physical, mental and spiritual levels. It is a subtle treatment that can be very effective. You will get information about your life right now.

It is also possible to have a medium consultation during the aura & chakrahealing. The healing is by telephone, online or if possible in the studio. 

Treatment consists of:

 • First intake and aura & chakrahealing, at least 1 hour.

Duration: approx. 1 hour

Costs: € 85,- per consultation

JA IK DOE MEE!

Consulten & coaching

Coaching & Consult

Voor al je vragen, ongeacht waarover, kun je bij mij terecht in een persoonlijk consult. Als je leven niet lekker loopt, maar je weet niet precies wat te doen. Als je behoefte hebt aan rouwverwerking. Als je een van de cursussen een-op-een wilt doen. Of als je aan het einde van je leven behoefte hebt aan stervensbegeleiding. Doordat ik me als (levenslang) medium afstem op jou, krijg je kristalheldere informatie en liefdevolle heling. Je kunt één keer komen of een traject volgen. Wat jij zelf wilt.

Kosten per sessie:

1,5 uur: € 127,50

12 weken Transformatiecoaching

Als je voor eens en voor altijd je leven wilt veranderen en datgene aanpakken wat jou tegenhoudt, kies je voor de Transformatiecoaching.
Ben je er klaar voor om jouw licht in de wereld te laten schijnen? Dan gaan wij 12 weken samen aan de slag. Belangrijke veranderingen in je leven aanbrengen kost tijd en gaan stap voor stap. We gaan verbinding maken met jouw intuitie en innerlijke wijsheid, zodat je nieuwe leven past bij wie je echt bent.

Inhoud:

 • Intake en planningsessie
 • Om de week een één op één coachingsessies
 • Wekelijks contact via je eigen besloten Facebookgroep of per mail tussen de sessies door
 • Praktische tips en trucs

Kosten: € 1019,-*

*Gespreide betaling is mogelijk

Stel uw vraag JA IK DOE MEE!
Business medium

ENGLISH - Coaching & Consults

For all your questions, regardless of what, you can contact me for a personal consultation. When your life is not going well, but you don't know exactly what to do. If you need bereavement. If you want to do any of my courses one-on-one. Or if you need terminal care at the end of your life. Because I attune to you as a (lifelong) medium, you will receive crystal clear information and loving healing. You can come once or follow a route. Whatever you want.

Costs per consultation:
1.5 hours: € 127,50

12 weeks Transformationcoaching

 

It's time, once and for all, to transform the things that are holding you back. Are you ready to get clear and shine your light into the world?
Let's get started! Significant changes take an investment of time and change happens step-by-step. I'll work with you one-to-one over 12 weeks to reconnect you to your intuition and wisdom. You can create a life that is aligned with who you really are.
Contains:

 • Intake and planningsession
 • 6 one-on-one sessions over 12 weeks
 • 12 weeks weekly contact through you own Facebookgroup or mail between sessions
 • Tools and resources

 Costs: € 1019,-*
*Payment plan available upon request

Levenspad coaching

Wil je echt een grote verandering bewerkstellingen? Fysiek, mentaal, spiritueel en financieel helemaal tot je recht komen en de persoon worden waarvan je diep in je hart weet dat hij of zij er is?

 

Kies dan voor een levenspadcoaching!

 

Dan neem ik je een half jaar aan de hand en maak je gebruik van alles wat we in huis hebben. Als jij er klaar voor bent, sta ik voor je klaar!

Kosten: € 4.999,- / excl. BTW € 4.131,40*
*Gespreide betaling mogelijk

ENGLISH - Lifepath coaching

 

Do you really want to make a big change? Do you want shine your light into this world? Do you want to become the person you really are? Physically as well as mentally, spiritually and financially?

 

Then opt for lifepathcoaching!

 

I will take you by your hand and lead you for six months. You will get everything I can give you. If you're ready, I'm ready!

 

Costs: € 4999.00 / excl. VAT € 4131.40*
*Payment plan available upon request

JA IK DOE MEE!

Business medium consult

Als medium én zakenvrouw weet ik hoe lastig het soms kan zijn als je een
bedrijf hebt. Je hebt te weinig werk of juist te veel. Je bedrijf groeit, wanneer moeten er mensen bij? En wie dan? Je bent ontevreden maar je kunt er niet precies de vinger op leggen. Je hebt ideeën maar je weet niet hoe je ze moet uitvoeren. Soms moet je belangrijke en grote beslissingen nemen en twijfel je enorm, of je bent te druk om helderheid te krijgen.

 

In een Business Medium Consult gaan we aan de slag. Je neemt het heft
weer in eigen hand. We doen dit in een sessie van 4 uur.
Hoe doen we dat?

 1. Ik stem mij af op jou en je bedrijf en kijk wat er speelt, ook onderhuids en energetisch, zodat je helder inzicht krijgt in de situatie en waar jouw belemmeringen liggen.
 2. Jij krijgt een aura- & chakrahealing, zodat jijzelf weer volledig in balans bent.
 3. We helen de zaken die je belemmeren om je bedrijf met succes, plezier en lichtheid te voeren.
 4. Je hebt een geheel op jou afgestemd praktisch plan waar je mee aan de slag kunt.

Behalve mijn expertise als medium geef ik je al mijn praktische kennis,
handvatten en tips. Ik leer je gebruik te maken van jouw eigen intuïtie. Jij en je bedrijf komen in dezelfde flow.

 

Na ca. twee weken hebben we een overleg (60 min) om te kijken hoe het
gaat en of er nog iets fijngeslepen moet worden.

 

Kosten:  € 799,- incl. BTW / € 660,33 excl. btw.

Boek je nu een Business Medium Consult dan krijg je er een gratis aura- & chakrahealing bij!

 

Geen reistijden meer!
De Business Medium Consulten zijn online. Liever toch contact? Ook dat kan.

JA IK DOE MEE!
Business medium

ENGLISH - Business medium consultation

As a medium and businesswoman I know how difficult it can be sometimes when you have a company. You have too little work or too much. Your company is growing, when do you need staff? Which staff do you you need? You're dissatisfied but you can't quite put your finger on it. You have ideas but you don't know how to execute them. Sometimes you have to make important and big decisions and you have a lot of doubt, or you are too busy to get clarity.

 

We get to work in a Business Medium Consultation. You take matters into your own hands again. We do this in a 4 hour session.
During which::

 1. I tune in to you and your company to see what is going on, also subcutaneously and energetically, so that you gain a clear insight into the situation and get clear where your obstacles lie.
 2. You will receive an aura & chakra healing, so that you are completely in balance again.
 3. We heal the things that hinder you from running your business with success, pleasure and lightness.
 4. You will have a practical plan that is completely tailored to you that you can work with.

In addition to my expertise as a medium, I give you all my practical knowledge and tips. I teach you to use your own intuition. You and your company get into the same flow.

 

After about two weeks we have a meeting (60 min) to see how things are going and whether anything needs to be adjusted.


Costs: € 799,- incl. VAT / € 660,33 excl. VAT

If you book a Business Medium Consult now, you will receive a free aura & chakra healing!

 

No travel time, the BMC is online!

Akashic Records Reading

Tussen hemel en aarde is een tussengebied: het astrale gebied. Dit is het gebied waar we zijn als we dromen en waar informatie uitwisseling plaats vindt. Hier ligt ook de Akashic Bibliotheek (Akashic Records), met alle informatie over alle levens van alle zielen, ook wel Akashic Kronieken genoemd.

In een Akashic Records Reading & Healing neem ik je mee hier naar toe. We gaan samen dát deel van een leven bekijken dat relevant is voor je problemen of vragen in dit leven. Je kijkt ernaar in de derde persoon, alsof je naar een film kijkt. De heling vindt ook daar plaats is onaards en fantastisch. Je heelt het vorige leven, het huidige leven en alles ertussen in. 


Een Akashic Records Reading is erg fijn als je:

 • herhalend gedrag hebt waar je maar niet van af komt, ondanks al je inspanningen.
 • een niet te verklaren fobie / angst hebt.
 •  het gevoel hebt dat je een groot trauma met je meedraagt waar je maar niet de vinger op kunt leggen.
 • vastloopt in andere therapieën.
 • een diepere kennis over jezelf zoekt.

Omdat we een in diepe meditatie gaan is het fijn als je thuis bent. Zodat je na de Akashic Records Reading & Healing aantekeningen kunt maken en niet meer hoeft deel te nemen aan het verkeer. Daarom is een Akashic Records Reading & Healing altijd online. 

 

Duur: ca. 1,5 uur
Kosten: € 266,-.
Ben je al bij mij? / Are you working with me already? € 214,-.


Dit is wat klanten zeggen over mijn Akashic Records Reading & Healing:

Uitvaartspreker

ENGLISH - Akashic Records Reading

Between heaven and earth there is a realm that is called the astral plane. It is the place where we are when we are dreaming, where there is an exchange of information. In this realm we find the Akashic Records, containing all the information about all the lives of all the souls. 

 

In an Akashic Records Reading & Healing I will take you there. We are going to watch together only that part of a life that is relevant for the problems or issues of your current life. It is like a movie, you will be watching it as a third person. The healing will take place there and is absolutely mindblowing and unearthly. We will not only heal the life before but as well as this life and everything in between. 

 

Why would you do an Akashic Records Reading?

 • if you have repetitive behaviors that you just cannot get rid of despite your best efforts
 • if you have an unexplained phobia or anxiety
 • if you feel like you are carrying a major trauma that you just cannot put your finger on
 • if you get stuck in other therapies
 • if you seek a deeper knowledge of yourself
MEER INFORMATIE JA IK DOE MEE!

Ademtherapie

Ademen lijkt heel gewoon. Meestal zijn we ons er niet van bewust. Behalve als het ademen niet (meer) goed gaat, dan merken we het direct. Het kan zijn dat we in de loop van ons leven op een verkeerde manier gaan ademhalen en bijvoorbeeld last krijgen van hyperventilatie, of dat een grote verandering in ons leven leidt tot een andere manier van ademhalen.

Heb je last van je stem? Ben je kortademig? Krijg je onvoldoende lucht door bijvoorbeeld astma, bronchitis of door jouw manier van ademhalen? Maak een afspraak en kijk wat we voor je kunnen doen.

De ademtherapie bestaat uit:

 • Intake (circa 1 uur).
 • Ademtherapie (circa ½ uur), afhankelijk van de klachten 1 tot meerdere keren per week.
 • Behandelplan, dat we vooraf bespreken, zodat je weet waar je aan toe bent.

Uit ervaring weten wij dat 4 tot 6 sessies meestal al voldoende zijn. In de studio (alleen vrijdagmiddag) of online. 

Uitvaartspreker

Kosten

Intake: € 85,-
Vervolgafspraak: € 42,50

MAAK EEN AFSPRAAK

Oorkaarsmassagebehandeling

Wanneer mag het niet?

 • Als je lijdt aan epilepsie.
 • Bij acute oorontsteking.
 • Als je open eczeem of schimmelinfecties aan of in het oor hebt.
 • Bij een geperforeerd trommelvlies.
 • Als je geïmplanteerde gehoorbeentjes of andere inwendige prothesen voor of bij het oor hebt.
 • Als je allergisch bent voor honing.

Wanneer: op afspraak (vrijdagmiddag)

Waar: in de studio
Duur:
 ca. 1 uur
Kosten: € 90,-
Kuur van 3 keer: € 255,-
Kuur van 5 keer: € 400,-
Tip: draag gemakkelijke kleding. In slaap vallen mag.

Wij gebruiken handgemaakte biologische Hopi-oorkaarsen. Het is een opgerold stukje katoen, gedrenkt in bijenwas, vermengd met kruiden. De oorkaarsen zijn voorzien van een speciaal filtertje, zodat er niets in het oor komt.

De behandeling bestaat uit:

 • Lymfemassage van het gezicht, de hals en oren (voor de afvoer van afvalstoffen).
 • Oorreflexpuntenmassage van beide oren (behandelt het hele lichaam).
 • Hopi-oorkaars voor beide oren.
 • Door onderdruk en trilling wordt het trommelvlies licht gemasseerd. De druk in het middenoor wordt gereguleerd. Dit geeft een weldadig, bevrijdend en lichter gevoel in hoofd en oor. De warmte verhoogt de doorbloeding, immuunsysteem en ontslakking.
 • Hoofdhuidmassage (ontspanning).
BOEK EEN OORKAARSMASSAGE
Uitvaartspreker

Wat doet het?

 • Geeft een diepe ontspanning en verlichting van alle keel-, neus- en oorklachten.
 • Vermindert prikkelbaarheid, hyperactiviteit, stress, nervositeit en slapeloosheid.
 • Vermindert storingen in het lymfesysteem.
 • Vermindert hoofdpijn, migraine, ziekte of syndroom van Ménière en evenwichtsproblemen.
 • Vermindert oorpijn, oorruis, oorsuizen, oordruk ("dichtslaan" van het oor), verstoppingen in de oren, sinusitis.
 • Vermindert keelpijn, beginnende verkoudheid of griep, rhinitis, ontstoken amandelen.
 • Vermindert allergieën en slijmvorming in keel-, neus- en bijholten.
 • Vermindert eczeem in de uitwendige gehoorgang.

Afzegging en no-show van een afspraak

Bij afzegging korter dan 24 uur van tevoren of bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.